Trường đại học Сумський національний аграрний університет tại Ukraina, Sumi (tỉnh), Sumi, Gerasima Kondrat'ieva vulitsia, 160

Ukraina, Sumi (tỉnh), Sumi, Gerasima Kondrat'ieva vulitsia, 160, GPS: 50.8809,34.7712

Điện thoại: 0542-70-10-29

Website: http://www.sau.sumy.ua

Wi-Fi: wlan

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Сумський національний аграрний університет tại địa chỉ: Ukraina, Sumi (tỉnh), Sumi, Gerasima Kondrat'ieva vulitsia, 160 / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Сумський національний аграрний університет hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận