Trường đại học Сумской государственный педагогический университет имени А.С. Макаренка tại Ukraina, Sumi (tỉnh), Sumi, Romens'ka vulitsia, 87

Ukraina, Sumi (tỉnh), Sumi, Romens'ka vulitsia, 87, GPS: 50.8897,34.7551

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Сумской государственный педагогический университет имени А.С. Макаренка tại địa chỉ: Ukraina, Sumi (tỉnh), Sumi, Romens'ka vulitsia, 87 / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Сумской государственный педагогический университет имени А.С. Макаренка hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường học\

Địa điểm lân cận

Ukraina, Sumi (tỉnh), Sumi, Akademichna vulitsia, 9

Ukraina, Sumi (tỉnh), Sumi, Gerasima Kondrat'ieva vulitsia, 160

Điện thoại: 0542-70-10-29

Website: http://www.sau.sumy.ua

Ukraina, Sumi (tỉnh), Sumi, Romens'ka vulitsia, 87

Điện thoại: 0542-22-15-17,0542-68-59-02

Website: https://www.sspu.sumy.ua

Ukraina, Sumi (tỉnh), Sumi, Gerasima Kondrat'ieva vulitsia, 160