Trường đại học ТДМУ, Iнститут медико-бiологiчних проблем tại Ukraina, Ternopil (tỉnh), Ternopil, Slovats'kogo vulitsia, 2

Ukraina, Ternopil (tỉnh), Ternopil, Slovats'kogo vulitsia, 2, GPS: 49.553,25.5937

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học ТДМУ, Iнститут медико-бiологiчних проблем tại địa chỉ: Ukraina, Ternopil (tỉnh), Ternopil, Slovats'kogo vulitsia, 2 / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học ТДМУ, Iнститут медико-бiологiчних проблем hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Ukraina, Ternopil (tỉnh), Ternopil, Gogolia vulitsia, 6

Ukraina, Ternopil (tỉnh), Ternopil

Ukraina, Ternopil (tỉnh), Ternopil, Voli maidan, 1

Ukraina, Ternopil (tỉnh), Ternopil, Tarasa Shevchenka bul'var, 9

Ukraina, Ternopil (tỉnh), Ternopil

Ukraina, Ternopil (tỉnh), Ternopil, Rus'ka vulitsia, 36