Trường đại học ТДМУ, Курс дерматовенерології tại Ukraina, Ternopil (tỉnh), Ternopil, Kniazia Ostroz'kogo vulitsia, 39

Ukraina, Ternopil (tỉnh), Ternopil, Kniazia Ostroz'kogo vulitsia, 39, GPS: 49.547,25.5989

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học ТДМУ, Курс дерматовенерології tại địa chỉ: Ukraina, Ternopil (tỉnh), Ternopil, Kniazia Ostroz'kogo vulitsia, 39 / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học ТДМУ, Курс дерматовенерології hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Ukraina, Ternopil (tỉnh), Ternopil, Gogolia vulitsia, 6

Ukraina, Ternopil (tỉnh), Ternopil

Ukraina, Ternopil (tỉnh), Ternopil, Gogolia vulitsia, 8

Ukraina, Ternopil (tỉnh), Ternopil

Ukraina, Ternopil (tỉnh), Ternopil, Fed'kovicha vulitsia, 9

Ukraina, Ternopil (tỉnh), Ternopil, Fed'kovicha vulitsia, 9