Trường đại học The Cyprus Institute of Neurology and Genetics tại Síp

Síp, GPS: 35.1682,33.3142

Điện thoại: +357 22 358 600

Website: http://www.cing.ac.cy/

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học The Cyprus Institute of Neurology and Genetics tại địa chỉ: Síp / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học The Cyprus Institute of Neurology and Genetics hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận