Trường đại học Transportation and Communications Institute tại Turkmenistan, Ashgabat, Oguzhan (1957) kocesi, 13

Turkmenistan, Ashgabat, Oguzhan (1957) kocesi, 13, GPS: 37.909,58.4087

Điện thoại: +993-12-49-35-86, 49-44-21, 41-06-42, 41-06-43

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Transportation and Communications Institute tại địa chỉ: Turkmenistan, Ashgabat, Oguzhan (1957) kocesi, 13 / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Transportation and Communications Institute hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường học\

Địa điểm lân cận

Turkmenistan, Ahal Region, Ashgabat

Turkmenistan, Ahal Region, Ashgabat

Turkmenistan, Ashgabat, Galkynys (1995) kocesi, 25

Điện thoại: (+993-12) 226-963, 227-263

Turkmenistan, Ashgabat, Atamyrat Nyyazow (2038) sayoly, 112

Điện thoại: (+993-12) 49-61-99, 49-64-47 (Finance Institute), (+993-12) 49-63-05 (Economics Institute)

Turkmenistan, Ashgabat, Nurmuhammet Andalyb (1958) kocesi, 169

Điện thoại: (+993-12) 39-85-53