Trường đại học Turkmen State Economics and Management Institute tại Turkmenistan, Ashgabat, Ataturk (1972) kocesi, 73

Turkmenistan, Ashgabat, Ataturk (1972) kocesi, 73, GPS: 37.8991,58.3655

Điện thoại: (+993-12) 48-62-71, -76, 48-62-31, 48-62-33, 48-62-29

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Turkmen State Economics and Management Institute tại địa chỉ: Turkmenistan, Ashgabat, Ataturk (1972) kocesi, 73 / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Turkmen State Economics and Management Institute hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Turkmenistan, Ahal Region, Ashgabat

Turkmenistan, Ahal Region, Ashgabat, Swietych Cyryla i Metodego, 8

Turkmenistan, Ashgabat

Turkmenistan, Ashgabat, Atamyrat Nyyazow (2038) sayoly, 112

Điện thoại: (+993-12) 49-61-99, 49-64-47 (Finance Institute), (+993-12) 49-63-05 (Economics Institute)

Turkmenistan, Ashgabat, Arcabil (1939) sayoly, 8

Điện thoại: +993-12 391-305, 391-318

Turkmenistan, Ahal Region, Ashgabat