Trường đại học Turkmen State Medical University tại Turkmenistan, Ahal Region, Ashgabat

Turkmenistan, Ahal Region, Ashgabat, GPS: 37.8774,58.3656

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Turkmen State Medical University tại địa chỉ: Turkmenistan, Ahal Region, Ashgabat / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Turkmen State Medical University hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Turkmenistan, Ashgabat, Oguzhan (1957) kocesi, 13

Điện thoại: +993-12-49-35-86, 49-44-21, 41-06-42, 41-06-43

Turkmenistan, Ashgabat, Ataturk (1972) kocesi, 73

Điện thoại: (+993-12) 48-62-71, -76, 48-62-31, 48-62-33, 48-62-29

Turkmenistan, Ahal Region, Ashgabat

Turkmenistan, Ahal Region, Ashgabat, Swietych Cyryla i Metodego, 8

Turkmenistan, Ashgabat

Turkmenistan, Ashgabat, Arcabil (1939) sayoly, 8

Điện thoại: +993-12 391-305, 391-318