Trường đại học Turkmen State University tại Turkmenistan, Ahal Region, Ashgabat, Strada Mitropoliei, 31

Turkmenistan, Ahal Region, Ashgabat, Strada Mitropoliei, 31, GPS: 37.93,58.3882

Điện thoại: (+993-12) 946-730, 946-705

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Turkmen State University tại địa chỉ: Turkmenistan, Ahal Region, Ashgabat, Strada Mitropoliei, 31 / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Turkmen State University hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Turkmenistan, Ashgabat, Beyik Saparmyrat Turkmenbasy (1966) sayoly, 31

Điện thoại: (+993-12) 946-730, 946-705

Turkmenistan, Ahal Region, Ashgabat

Turkmenistan, Ahal Region, Ashgabat

Turkmenistan, Ashgabat, Galkynys (1995) kocesi, 25

Điện thoại: (+993-12) 226-963, 227-263

Turkmenistan, Ashgabat, Atamyrat Nyyazow (2038) sayoly, 112

Điện thoại: (+993-12) 49-61-99, 49-64-47 (Finance Institute), (+993-12) 49-63-05 (Economics Institute)

Turkmenistan, Ashgabat, Nurmuhammet Andalyb (1958) kocesi, 169

Điện thoại: (+993-12) 39-85-53