Trường đại học UCY Wing B tại Síp, Nicosia

Síp, Nicosia, GPS: 35.1606,33.377

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học UCY Wing B tại địa chỉ: Síp, Nicosia / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học UCY Wing B hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường học\

Địa điểm lân cận

Síp, Nicosia

Síp, Nicosia

Síp, Nicosia