Trường đại học Украинская академия банковского дела Национального банка Украины tại Ukraina, Sumi (tỉnh), Sumi

Ukraina, Sumi (tỉnh), Sumi, GPS: 50.9043,34.7953

Hỗ trợ xe lăn: No

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Украинская академия банковского дела Национального банка Украины tại địa chỉ: Ukraina, Sumi (tỉnh), Sumi / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Украинская академия банковского дела Национального банка Украины hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường học\

Địa điểm lân cận

Ukraina, Sumi (tỉnh), Sumi, Petropavlivs'ka vulitsia, 57

Ukraina, Sumi (tỉnh), Sumi, Akademichna vulitsia, 9

Ukraina, Sumi (tỉnh), Sumi, Petropavlivs'ka vulitsia, 58

Ukraina, Sumi (tỉnh), Sumi, Soborna vulitsia, 39

Website: http://law.sumdu.edu.ua/