Trường đại học Universidad de Holguín - Facultad de Cultura Física y Deportes tại Cuba, Holguín

Cuba, Holguín, GPS: 20.8899,-76.2434

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Universidad de Holguín - Facultad de Cultura Física y Deportes tại địa chỉ: Cuba, Holguín / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Universidad de Holguín - Facultad de Cultura Física y Deportes hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường học\

Địa điểm lân cận