Trường đại học Universidad de la isla de la Juventud: Sede Carlos Manuel de Céspedes tại Cuba, Isle of Youth, La Demajagua, village

Cuba, Isle of Youth, La Demajagua, village, GPS: 21.8111,-82.9532

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Universidad de la isla de la Juventud: Sede Carlos Manuel de Céspedes tại địa chỉ: Cuba, Isle of Youth, La Demajagua, village / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Universidad de la isla de la Juventud: Sede Carlos Manuel de Céspedes hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường học\

Địa điểm lân cận