Trường đại học Universidad Politécnica de Trujillo Mario Briceño Iragorry tại Venezuela, Trujillo, Boconó

Venezuela, Trujillo, Boconó, GPS: 9.2417,-70.2695

Điện thoại: (0272) 6523111

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Universidad Politécnica de Trujillo Mario Briceño Iragorry tại địa chỉ: Venezuela, Trujillo, Boconó / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Universidad Politécnica de Trujillo Mario Briceño Iragorry hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường học\

Địa điểm lân cận

Venezuela, Trujillo

Venezuela, Trujillo

Venezuela, Trujillo, Pampanito

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Venezuela, Trujillo

Venezuela, Trujillo

Venezuela, Trujillo