Trường đại học Universisad de Ciencias Médicas de La Habana - Instituto de Ciencia Básicas y preclínicas Victoria de Girón tại Cuba, Havana, La Habana

Cuba, Havana, La Habana, GPS: 23.0785,-82.4423

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Universisad de Ciencias Médicas de La Habana - Instituto de Ciencia Básicas y preclínicas Victoria de Girón tại địa chỉ: Cuba, Havana, La Habana / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Universisad de Ciencias Médicas de La Habana - Instituto de Ciencia Básicas y preclínicas Victoria de Girón hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Cuba, Havana, La Habana, Estacion La Obra, 1110

Điện thoại: +53 7 2080017

Website: http://www.isa.cult.cu/

Cuba, Havana, La Habana, Calle 120, 1110

Điện thoại: +53 7 2080017

Website: http://www.isa.cult.cu/

Cuba, Havana, La Habana