Trường đại học University of Islamic Sciences tại Algérie, Algiers, El Magharia

Algérie, Algiers, El Magharia, GPS: 36.7325,3.1179

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học University of Islamic Sciences tại địa chỉ: Algérie, Algiers, El Magharia / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học University of Islamic Sciences hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường học\

Địa điểm lân cận

Algérie, Algiers, El Magharia

Algérie, Algiers, Mohammadia

Điện thoại: (213) 23 82 85 07/12

Website: http://www.ensa.dz

Algérie, Algiers, Mohammadia

Algérie, Algiers, Mohammadia, Rue Ouled Sidi Cheikh, 4

Điện thoại: +21323 82 78 26

Website: http://www.infpe.edu.dz/

Algérie, Mascara, Mohammadia

Algérie, Algiers, Mohammadia