Trường đại học Universite Hassan 1 tại Maroc, Béni Mellal-Khénifra, Khouribga

Maroc, Béni Mellal-Khénifra, Khouribga, GPS: 32.8693,-6.9047

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Universite Hassan 1 tại địa chỉ: Maroc, Béni Mellal-Khénifra, Khouribga / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Universite Hassan 1 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Maroc, Casablanca-Settat, Settat

Maroc, Casablanca-Settat, Settat

Maroc, Béni Mellal-Khénifra, Khouribga

Điện thoại: 05 23 49 03 59

Website: http://www.fpk.ac.ma/

Maroc, Casablanca-Settat, Settat

Maroc, Casablanca-Settat, Settat

Maroc, Béni Mellal-Khénifra, Beni Mellal