Trường đại học Université Internationale des Diasporas africaines tại Sénégal, Dakar

Sénégal, Dakar, GPS: 14.7143,-17.4653

Điện thoại: +221 338644803;+221 338642660

Website: http://unidaf.com/

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Université Internationale des Diasporas africaines tại địa chỉ: Sénégal, Dakar / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Université Internationale des Diasporas africaines hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Sénégal, Dakar

Website: http://www.bem.sn

Sénégal, Dakar

Sénégal, Dakar

Sénégal, Dakar

Điện thoại: +221 338642021

Website: http://www.universat.sn/

Sénégal, Dakar

Điện thoại: 338609975

Website: http://www.unis.sn