Trường đại học Université Mohamed Seddik Benyahia tại Algérie, Jijel

Algérie, Jijel, GPS: 36.8004,5.7524

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Université Mohamed Seddik Benyahia tại địa chỉ: Algérie, Jijel / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Université Mohamed Seddik Benyahia hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường học\

Địa điểm lân cận

Algérie, Jijel, Tassoust, village

Website: http://www.univ-jijel.dz/

Algérie, Béjaïa (tỉnh), Tala Hamza

Website: https://www.univ-bejaia.dz

Algérie, Béjaïa (tỉnh), Béjaïa

Algérie, Béjaïa (tỉnh), Béjaïa