Trường đại học Université Polytechnique de l'Ouest Africain tại Sénégal, Dakar

Sénégal, Dakar, GPS: 14.7397,-17.5109

Điện thoại: +221 33 820 81 51

Website: http://upoa.edu.sn/

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Université Polytechnique de l'Ouest Africain tại địa chỉ: Sénégal, Dakar / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Université Polytechnique de l'Ouest Africain hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường học\

Địa điểm lân cận

Sénégal, Dakar

Sénégal, Dakar

Điện thoại: +221 77 733 69 41

Sénégal, Dakar

Điện thoại: 338609975

Website: http://www.unis.sn

Sénégal, Dakar

Sénégal