Trường đại học Berat University tại Albania, Southern Albania, Berat

Albania, Southern Albania, Berat, GPS: 40.7011,19.9571

Wikipedia: <a href="https://sq.wikipedia.org/wiki/Universiteti i Beratit" rel="nofollow" target="_blank">https://sq.wikipedia.org/wiki/Universiteti i Beratit</a>

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Berat University tại địa chỉ: Albania, Southern Albania, Berat / 54395 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Berat University hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường học\

Objects nearby

Albania, Central Albania, Elbasan

Website: http://www.uniel.edu.al/

Albania, Elbasan

Albania, Central Albania, Elbasan

Albania, Southern Albania, Vlorë