Trường đại học Berat University tại Albania, Southern Albania, Berat

Albania, Southern Albania, Berat, GPS: 40.7011,19.9571

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Berat University tại địa chỉ: Albania, Southern Albania, Berat / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Berat University hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Albania, Central Albania, Elbasan

Albania, Elbasan

Albania, Southern Albania, Vlorë

Albania, Central Albania, Elbasan

Website: http://www.uniel.edu.al/