Trường đại học Universiteti Mesdhetar i Shqiperise tại Albania, Central Albania, Tirana

Albania, Central Albania, Tirana, GPS: 41.3216,19.8032

Hỗ trợ xe lăn: No

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Universiteti Mesdhetar i Shqiperise tại địa chỉ: Albania, Central Albania, Tirana / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Universiteti Mesdhetar i Shqiperise hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường học\

Địa điểm lân cận

Albania, Central Albania, Tirana

Điện thoại: +355 42 229045

Albania, Central Albania, Tirana

Albania, Central Albania, Tirana

Albania, Central Albania, Tirana

Hỗ trợ xe lăn: No