Trường đại học University of Adrar tại Algérie, Adrar

Algérie, Adrar, GPS: 27.8867,-0.2861

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học University of Adrar tại địa chỉ: Algérie, Adrar / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học University of Adrar hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường học\

Địa điểm lân cận

Algérie, Adrar

Điện thoại: +213 49 36 18 50

Website: http://www.univ-adrar.dz/