Trường đại học University of Hargeisa tại Somalia, Woqooyi Galbeed, Hargeisa

Somalia, Woqooyi Galbeed, Hargeisa, GPS: 9.5465,44.0465

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học University of Hargeisa tại địa chỉ: Somalia, Woqooyi Galbeed, Hargeisa / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học University of Hargeisa hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường học\

Địa điểm lân cận

Somalia, Woqooyi Galbeed, Hargeisa

Somalia, Woqooyi Galbeed, Hargeisa