Trường đại học University of Papua New Guinea, Waigani Campus tại Papua New Guinea, National Capital District, Port Moresby

Papua New Guinea, National Capital District, Port Moresby, GPS: -9.4063,147.167

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học University of Papua New Guinea, Waigani Campus tại địa chỉ: Papua New Guinea, National Capital District, Port Moresby / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học University of Papua New Guinea, Waigani Campus hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường học\

Địa điểm lân cận

Papua New Guinea, Central, Tanubada, village

Papua New Guinea, National Capital District, Port Moresby