Trường đại học University of The Gambia Farafenni Campus tại Gambia, División North Bank, Farafenni

Gambia, División North Bank, Farafenni, GPS: 13.5704,-15.5858

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học University of The Gambia Farafenni Campus tại địa chỉ: Gambia, División North Bank, Farafenni / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học University of The Gambia Farafenni Campus hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường học\

Địa điểm lân cận

Sénégal, Sing Sing, village