Trường đại học University for Information Science and Technologies "St. Paul the Apostle" tại Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Ohrid

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Ohrid, GPS: 41.1132,20.8023

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học University for Information Science and Technologies "St. Paul the Apostle" tại địa chỉ: Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Ohrid / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học University for Information Science and Technologies "St. Paul the Apostle" hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Bitola

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Bitola

Albania, Southern Albania, Korçë

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Kichevo

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Ohrid

Website: http://www.hio.edu.mk/

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Ohrid