Trường đại học ВПТУ 25 tại Ukraina, Khmelnytskyi (tỉnh), Khmelnytskyi, Ukraina, Miru prospekt, 61/3

Ukraina, Khmelnytskyi (tỉnh), Khmelnytskyi, Ukraina, Miru prospekt, 61/3, GPS: 49.443,26.997

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học ВПТУ 25 tại địa chỉ: Ukraina, Khmelnytskyi (tỉnh), Khmelnytskyi, Ukraina, Miru prospekt, 61/3 / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học ВПТУ 25 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Ukraina, Khmelnytskyi (tỉnh), Khmelnytskyi, Ukraina, Instituts'ka vulitsia, 4/1

Ukraina, Khmelnytskyi (tỉnh), Khmelnytskyi, Ukraina, Proskurivs'ka vulitsia, 57

Ukraina, Khmelnytskyi (tỉnh), Khmelnytskyi, Ukraina, Proskurivs'kogo Pidpillia vulitsia, 139

Ukraina, Khmelnytskyi (tỉnh), Khmelnytskyi, Ukraina, Panasa Mirnogo vulitsia, 5

Ukraina, Khmelnytskyi (tỉnh), Khmelnytskyi, Ukraina, L'vivs'ke shose, 51/2

Ukraina, Khmelnytskyi (tỉnh), Khmelnytskyi, Ukraina, Ternopil's'ka vulitsia, 2

Website: http://www.khnu.km.ua