Trường đại học Khorezm Mamun Academy tại Uzbekistan, Xorazm Region, Khiva

Uzbekistan, Xorazm Region, Khiva, GPS: 41.384,60.3627

Điện thoại: (8 362)3755143

Website: http://mamun.uz

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Khorezm Mamun Academy tại địa chỉ: Uzbekistan, Xorazm Region, Khiva / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Khorezm Mamun Academy hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Turkmenistan, Daşoguz Region, Dasoguz

Uzbekistan, Xorazm Region, Urgench

Uzbekistan, Xorazm Region, Urgench, ulitsa Al-Khorezmii, 28

Điện thoại: 998622248484

Website: http://urgfiltma.uz

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-13:00, 14:00-17:00; Sa 09:00-13:00