Trường đại học ЗИЭИТ tại Ukraina, Dnipropetrovsk (tỉnh), Kryvyi Rih, Get'mans'ka vulitsia, 108

Ukraina, Dnipropetrovsk (tỉnh), Kryvyi Rih, Get'mans'ka vulitsia, 108, GPS: 47.9126,33.3792

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học ЗИЭИТ tại địa chỉ: Ukraina, Dnipropetrovsk (tỉnh), Kryvyi Rih, Get'mans'ka vulitsia, 108 / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học ЗИЭИТ hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Ukraina, Dnipropetrovsk (tỉnh), Kryvyi Rih

Ukraina, Dnipropetrovsk (tỉnh), Kryvyi Rih

Website: http://knu.edu.ua/

Ukraina, Dnipropetrovsk (tỉnh), Kryvyi Rih, Miru prospekt, 22

Ukraina, Dnipropetrovsk (tỉnh), Kryvyi Rih, Vitaliia Matusevicha vulitsia, 11

Ukraina, Dnipropetrovsk (tỉnh), Kryvyi Rih, Vitaliia Matusevicha vulitsia, 11

Ukraina, Dnipropetrovsk (tỉnh), Kryvyi Rih, Gagarina prospekt, 26