ATM Bank of Kigali tại Rwanda, Southern Province, Butare

Rwanda, Southern Province, Butare, GPS: -2.6025,29.7417

Chủ: Bank of Kigali

ATM: yes

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: atm Bank of Kigali tại địa chỉ: Rwanda, Southern Province, Butare / 119103 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến atm Bank of Kigali hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục tài chính ví dụ như các thư mục địa điểm này: ngân hàng or bưu điện\

Địa điểm lân cận

Rwanda, Southern Province, Butare

Rwanda, Kigali City, Kigali

Rwanda, Western Province, Kibuye

Rwanda, Kigali City, Kigali

Rwanda, Kigali City, Kigali

Rwanda, Kigali City, Kigali