ATM Bank of Kigali tại Rwanda, Northern Province, Ruhondo

Rwanda, Northern Province, Ruhondo, GPS: -1.4172,29.8333

Chủ: Bank of Kigali

ATM: yes

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: atm Bank of Kigali tại địa chỉ: Rwanda, Northern Province, Ruhondo / 119103 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến atm Bank of Kigali hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục tài chính ví dụ như các thư mục địa điểm này: ngân hàng or bưu điện\

Địa điểm lân cận

Rwanda, Kigali City, Kigali

Rwanda, Kigali City, Kigali

Rwanda, Kigali City, Kigali

Uganda, Kabale

Website: http://www.barclays.co.ug/

Rwanda, Northern Province, Ruhengeri

Giờ mở cửa: 24/7

Rwanda, Northern Province, Ruhengeri

Giờ mở cửa: 24/7