ATM CBE tại Ethiopia, Amhara, Bahir Dar

Ethiopia, Amhara, Bahir Dar, GPS: 11.5955,37.3868

Chủ: CBE

Giờ mở cửa: 24/7

ATM: yes

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: atm CBE tại địa chỉ: Ethiopia, Amhara, Bahir Dar / 119103 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến atm CBE hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục tài chính ví dụ như các thư mục địa điểm này: ngân hàng or bưu điện\

Địa điểm lân cận

Ethiopia, Amhara, Injibara

Giờ mở cửa: 24/7

Ethiopia, Amhara, Bahir Dar

Giờ mở cửa: 24/7

Ethiopia, Amhara, Bahir Dar

Giờ mở cửa: 24/7

Ethiopia, Amhara, Bahir Dar

Ethiopia, Amhara, Bahir Dar

Giờ mở cửa: 24/7

Ethiopia, Amhara, Mota, Ethiopia

Giờ mở cửa: 24/7