Ngân hàng AIB - Afghanistan International Bank tại Afghanistan, Kandahar

Afghanistan, Kandahar, GPS: 31.6144,65.6984

ATM: yes

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: ngân hàng AIB - Afghanistan International Bank tại địa chỉ: Afghanistan, Kandahar / 312614 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến ngân hàng AIB - Afghanistan International Bank hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục tài chính ví dụ như các thư mục địa điểm này: bưu điện or atm\

Địa điểm lân cận

Afghanistan, Kandahar

Giờ mở cửa: 08:00-16:30

Afghanistan, Kandahar

Điện thoại: +93 700-000-957

Afghanistan, Kandahar

Giờ mở cửa: 8:00 am - 4:00 pm