Ngân hàng Allianz tại Bulgaria, Ruse

Bulgaria, Ruse, GPS: 43.8549,25.9696

Hỗ trợ xe lăn: No

ATM: yes

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: ngân hàng Allianz tại địa chỉ: Bulgaria, Ruse / 312611 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến ngân hàng Allianz hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục tài chính ví dụ như các thư mục địa điểm này: bưu điện or atm\

Địa điểm lân cận

Bulgaria, Ruse

Bulgaria, Северен-централен район за планиране, Ruse

Bulgaria, Ruse

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Bulgaria, Ruse

Bulgaria, Ruse

Hỗ trợ xe lăn: Yes