Ngân hàng Alpha Bank tại Romania, Cluj, Cluj-Napoca, Strada Louis Pasteur, 79

Romania, Cluj, Cluj-Napoca, Strada Louis Pasteur, 79, GPS: 46.7548,23.5765

ATM: yes

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: ngân hàng Alpha Bank tại địa chỉ: Romania, Cluj, Cluj-Napoca, Strada Louis Pasteur, 79 / 312613 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến ngân hàng Alpha Bank hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục tài chính ví dụ như các thư mục địa điểm này: atm or bưu điện\

Địa điểm lân cận

Romania, Cluj, Cluj-Napoca, Strada Louis Pasteur, 56-60

Romania, Cluj, Cluj-Napoca, Strada Louis Pasteur, 60

Romania, Cluj, Cluj-Napoca, Strada Louis Pasteur, 73

Romania, Cluj, Cluj-Napoca, Strada Louis Pasteur, 77

Romania, Cluj, Cluj-Napoca, Strada Louis Pasteur, 74

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-16:30

Romania, Cluj, Cluj-Napoca, Strada Zorilor, 42