Ngân hàng Arab Bank - Beit Jala tại Palestinian Territories, Area A, Bethlehem

Palestinian Territories, Area A, Bethlehem, GPS: 31.7121,35.1967

Chủ: Arab Bank

Giờ mở cửa: 8:00 - 14:30

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: ngân hàng Arab Bank - Beit Jala tại địa chỉ: Palestinian Territories, Area A, Bethlehem / 312611 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến ngân hàng Arab Bank - Beit Jala hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục tài chính ví dụ như các thư mục địa điểm này: bưu điện or atm\

Địa điểm lân cận

Palestinian Territories, Area A, Bethlehem

Palestinian Territories, Area A, Bethlehem

Palestinian Territories, Area A, Bethlehem

Palestinian Territories, Area A, Beit Jala

Palestinian Territories, Area A, Bethlehem

Giờ mở cửa: 8:00 - 14:30

Palestinian Territories, Area A, Bethlehem