Ngân hàng Bank tại Albania, Northern Albania, Shkodër, Bulevardi Zogu I, 2

Albania, Northern Albania, Shkodër, Bulevardi Zogu I, 2, GPS: 42.0646,19.508

ATM: yes

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: ngân hàng Bank tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Shkodër, Bulevardi Zogu I, 2 / 312614 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến ngân hàng Bank hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục tài chính ví dụ như các thư mục địa điểm này: bưu điện or atm\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Shkodër, Bulevardi Zogu I, 14

Albania, Northern Albania, Shkodër, Bulevardi Zogu I, 1

Albania, Northern Albania, Shkodër

Website: http://www.abi.al/

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Studenti, 22

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-15:00

Albania, Northern Albania, Shkodër, Bulevardi Zogu I, 7

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga 13 Dhjetori, 21

Website: http://www.unionbank.al

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-15:00