Ngân hàng Bank of Africa tại Uganda, Arua, Avenue Road, 19

Uganda, Arua, Avenue Road, 19, GPS: 3.021,30.9109

Điện thoại: +256 717 800202

Website: http://www.boauganda.com

ATM: yes

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: ngân hàng Bank of Africa tại địa chỉ: Uganda, Arua, Avenue Road, 19 / 312611 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến ngân hàng Bank of Africa hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục tài chính ví dụ như các thư mục địa điểm này: atm or bưu điện\

Địa điểm lân cận

Uganda, Arua

Giờ mở cửa: Mo-Sa 09:00-17:00

Uganda, Arua

Giờ mở cửa: Mo-Sa 09:00-17:00

Uganda, Arua

Giờ mở cửa: Mo-Sa 09:00-17:00

Uganda, Arua, Avenue Road, 12

Điện thoại: +256 047 6420124

Website: http://www.orient-bank.com

Giờ mở cửa: Mo-Fr 8:30-15:00; Sa 9:00-13:00

Uganda, Arua

Giờ mở cửa: Mo-Sa 09:00-17:00

Uganda, Arua

Giờ mở cửa: Mo-Sa 09:00-17:00