Ngân hàng Bank of palestine -General Management Head office tại Palestinian Territories, Area A, Ramallah

Palestinian Territories, Area A, Ramallah, GPS: 31.9214,35.209

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: ngân hàng Bank of palestine -General Management Head office tại địa chỉ: Palestinian Territories, Area A, Ramallah / 312610 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến ngân hàng Bank of palestine -General Management Head office hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục tài chính ví dụ như các thư mục địa điểm này: bưu điện or atm\

Địa điểm lân cận

Palestinian Territories, Area A, Al Masayef, village

Website: http://www.pibc.ps/

Giờ mở cửa: Su-Th 08:00-16:00

Palestinian Territories, Area A, Al Masayef, village

Palestinian Territories, Area A, Albireh

Palestinian Territories, Area A, Ramallah

Palestinian Territories, Area A, Al Masayef, village

Website: http://www.pma.ps

Giờ mở cửa: Su-Th 08:00-15:30

Palestinian Territories, Area A, Ramallah