Ngân hàng BKT - Banka Kombetare Tregtare tại Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Studenti, 22

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Studenti, 22, GPS: 42.0666,19.5101

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-15:00

ATM: yes

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: ngân hàng BKT - Banka Kombetare Tregtare tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Studenti, 22 / 312614 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến ngân hàng BKT - Banka Kombetare Tregtare hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục tài chính ví dụ như các thư mục địa điểm này: bưu điện or atm\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00-18:00

Albania, Northern Albania, Shkodër

Website: http://www.abi.al/

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-15:00

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-15:00

Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00-18:00

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga 13 Dhjetori, 21

Website: http://www.unionbank.al

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-15:00