Ngân hàng BKT Banka Kombëtare Tregtare tại Albania, Northern Albania, Shkodër

Albania, Northern Albania, Shkodër, GPS: 42.0724,19.5148

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Mo-Su 07:00-15:00

ATM: yes

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: ngân hàng BKT Banka Kombëtare Tregtare tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Shkodër / 303980 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến ngân hàng BKT Banka Kombëtare Tregtare hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục tài chính ví dụ như các thư mục địa điểm này: atm or bưu điện\

Objects nearby

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Dr. Selaudin Bekteshi, 1

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Kol Idromeno, 44

Website: https://www.nbgbank.al/

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Dr. Selaudin Bekteshi, 6

Hỗ trợ xe lăn: Limited