Ngân hàng Palestine Bank - Deir Al Balah Branch tại Palestinian Territories, Deir el-Balah

Palestinian Territories, Deir el-Balah, GPS: 31.4103,34.36

ATM: yes

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: ngân hàng Palestine Bank - Deir Al Balah Branch tại địa chỉ: Palestinian Territories, Deir el-Balah / 312611 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến ngân hàng Palestine Bank - Deir Al Balah Branch hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục tài chính ví dụ như các thư mục địa điểm này: atm or bưu điện\

Địa điểm lân cận

Palestinian Territories, Nuseirat Refugee Camp

Palestinian Territories, Deir el-Balah

Palestinian Territories, Nuseirat Refugee Camp

Palestinian Territories, Nuseirat Refugee Camp

Palestinian Territories, Nuseirat Refugee Camp

Palestinian Territories, Nuseirat Refugee Camp