Ngân hàng Al Quds tại Palestinian Territories, Area A, Salfit

Palestinian Territories, Area A, Salfit, GPS: 32.083,35.1824

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: ngân hàng Al Quds tại địa chỉ: Palestinian Territories, Area A, Salfit / 312611 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến ngân hàng Al Quds hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục tài chính ví dụ như các thư mục địa điểm này: bưu điện or atm\

Địa điểm lân cận

Palestinian Territories, Ariel, rmt hgvln, 26

Palestinian Territories, Area A, Salfit

Palestinian Territories, Area C, Ariel, Ballyogan Road, 2

Palestinian Territories, Ariel, drk t"l vry brvn, 2

Website: https://online.bankotsar.co.il

Palestinian Territories, Qabalan

Palestinian Territories, Jamma'in