Ngân hàng Jerusalem Development and Investment Bank tại Palestinian Territories, Area A, Beit Jala

Palestinian Territories, Area A, Beit Jala, GPS: 31.7134,35.1943

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: ngân hàng Jerusalem Development and Investment Bank tại địa chỉ: Palestinian Territories, Area A, Beit Jala / 312610 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến ngân hàng Jerusalem Development and Investment Bank hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục tài chính ví dụ như các thư mục địa điểm này: bưu điện or atm\

Địa điểm lân cận

Palestinian Territories, Area A, Bethlehem

Palestinian Territories, Area A, Beit Jala

Palestinian Territories, Area A, Bethlehem

Giờ mở cửa: 8:00 - 14:30

Palestinian Territories, Area A, Beit Jala

Palestinian Territories, Area A, Bethlehem

Giờ mở cửa: 8:00 - 14:30

Palestinian Territories, Area A, Bethlehem