Ngân hàng Palestine Bank tại Palestinian Territories, Area A, Tulkarm

Palestinian Territories, Area A, Tulkarm, GPS: 32.3153,35.0291

ATM: yes

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: ngân hàng Palestine Bank tại địa chỉ: Palestinian Territories, Area A, Tulkarm / 312611 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến ngân hàng Palestine Bank hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục tài chính ví dụ như các thư mục địa điểm này: atm or bưu điện\

Địa điểm lân cận

Palestinian Territories, Area A, Tulkarm

Điện thoại: 1700100400

Website: http://vitas.ps

Palestinian Territories, Area A, Tulkarm

Palestinian Territories, Area A, Tulkarm

Palestinian Territories, Area A, Tulkarm

Palestinian Territories, Area A, Tulkarm

Palestinian Territories, Area A, Tulkarm