Ngân hàng Bank Otsar Ha-Hayal tại Palestinian Territories, Ariel, drk t"l vry brvn, 2

Palestinian Territories, Ariel, drk t"l vry brvn, 2, GPS: 32.1047,35.1755

Website: https://online.bankotsar.co.il

ATM: yes

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: ngân hàng Bank Otsar Ha-Hayal tại địa chỉ: Palestinian Territories, Ariel, drk t"l vry brvn, 2 / 312610 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến ngân hàng Bank Otsar Ha-Hayal hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục tài chính ví dụ như các thư mục địa điểm này: atm or bưu điện\

Địa điểm lân cận

Palestinian Territories, Ariel, rmt hgvln, 26

Palestinian Territories, Area A, Salfit

Palestinian Territories, Area C, Ariel, Ballyogan Road, 2

Palestinian Territories, Area A, Salfit

Palestinian Territories, Bedia

Palestinian Territories, Jamma'in