Ngân hàng Crane Bank tại Uganda, Arua, Adumi Road, 1

Uganda, Arua, Adumi Road, 1, GPS: 3.0226,30.9101

Điện thoại: +256 476 420108

Website: http://www.cranebanklimited.com

Chủ: Crane Bank

ATM: yes

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: ngân hàng Crane Bank tại địa chỉ: Uganda, Arua, Adumi Road, 1 / 312610 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến ngân hàng Crane Bank hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục tài chính ví dụ như các thư mục địa điểm này: bưu điện or atm\

Địa điểm lân cận

Uganda, Arua

Giờ mở cửa: Mo-Sa 09:00-17:00

Uganda, Arua

Điện thoại: +256 417 125274

Uganda, Arua, Adumi Road, 9/11

Điện thoại: +256 476 420375

Website: http://www.housingfinance.co.ug

Uganda, Arua, Avenue Road, 18/20

Website: http://www.dtbu.dtbafrica.com/

Uganda, Arua

Giờ mở cửa: Mo-Sa 09:00-17:00

Uganda, Arua

Giờ mở cửa: Mo-Sa 08:00-18:00