Ngân hàng DTB tại Uganda, Arua, Avenue Road, 18/20

Uganda, Arua, Avenue Road, 18/20, GPS: 3.0223,30.9106

Website: http://www.dtbu.dtbafrica.com/

Chủ: Diamond Trust Bank

ATM: yes

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: ngân hàng DTB tại địa chỉ: Uganda, Arua, Avenue Road, 18/20 / 312610 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến ngân hàng DTB hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục tài chính ví dụ như các thư mục địa điểm này: atm or bưu điện\

Địa điểm lân cận

Uganda, Arua

Giờ mở cửa: Mo-Sa 09:00-17:00

Uganda, Arua

Giờ mở cửa: Mo-Sa 09:00-17:00

Uganda, Arua, Avenue Road, 3

Điện thoại: +256 476 420013

Website: http://www.centenarybank.co.ug

Uganda, Arua

Giờ mở cửa: Mo-Sa 09:00-17:00

Uganda, Arua

Giờ mở cửa: Mo-Sa 09:00-17:00

Uganda, Arua

Giờ mở cửa: Mo-Sa 08:00-18:00