Ngân hàng Kabul Bank tại Afghanistan, Kandahar

Afghanistan, Kandahar, GPS: 31.61,65.7028

Giờ mở cửa: 08:00-16:30

ATM: yes

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: ngân hàng Kabul Bank tại địa chỉ: Afghanistan, Kandahar / 312614 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến ngân hàng Kabul Bank hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục tài chính ví dụ như các thư mục địa điểm này: atm or bưu điện\

Địa điểm lân cận

Afghanistan, Kandahar

Điện thoại: +93 700-000-957

Afghanistan, Kandahar

Giờ mở cửa: 8:00 am - 4:00 pm